Promotic

PmDB - licence pro přístup k externím databázím

Základní informace:
V systému PROMOTIC jsou zabudovaná standardní rozhraní ODBC, DAO, SQL pro přístup k externím databázím.
Pomocí objektu PmaAdo (nebo PmaDatabase) má uživatel přístup například k databázím typu: dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, atd.
Tyto objekty umožňují provádět jednoduché i složité databázové Operace typu: čtení/zápis záznamů, výběry, třídění, atd.

Obchodní podmínky:
Použití objektu PmaAdo a PmaDatabase vyžaduje zakoupení licence "PmDB". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Poznámka: Licence PmDB je použita pouze pro funkčnost objektu PmaAdo a PmaDatabase. Pro ukládání a čtení do databází nebo souborů jinými zpusoby tato licence není nutná (např. ukládání dat v objektu PmaTrendGroup, Pm metody diskové/souborové .. - viz Sdílení dat prostřednictvím souborů).
© MICROSYS, spol. s r.o.