Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDB - licence pro přístup k externím databázím

Základní informace:

V systému PROMOTIC jsou zabudovaná standardní rozhraní ODBC, DAO, SQL pro přístup k externím databázím.

Pomocí objektů PmAdo a PmDatabase má uživatel přístup například k databázím typu: dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, atd.

Objekt PmDatabase umožňuje provádět jednoduché i složité databázové operace typu: čtení/zápisy vět, výběry, třídění, atd.

 
Obchodní podmínky:

Použití objektu PmAdo a PmDatabase vyžaduje zakoupení licence PmDB. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Poznámka: Licence PmDB je použita pouze pro funkčnost objektu PmAdo a PmDatabase. Pro ukládání a čtení do databází nebo souborů jinými zpusoby tato licence není nutná (např. ukládání dat v objektu PmTrend, Pm metody diskové/souborové .. - viz Sdílení dat prostřednictvím souborů).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice