Promotic

Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro OS Windows.
Výchozím formátem pro Excel je soubor *.xls nebo *.xlsx.

Práce s databází Excel
- Ve výchozím nastavení v registru Windows je předpokládáno, že první řádek jakékoliv Excel tabulky obsahuje názvy sloupců. Projeví se to tak, že případný první řádek tabulky je nepřístupný (např. pro objekty PmaAdo a PmaDatabase). Pro zpřístupnění tohoto řádku je nutno změnit nastavení v registru Windows následně:
v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel změnit hodnotu FirstRowHasNames z hodnoty 01 (implicitní) na 00.
- V tabulce (listu) Excel nelze mazat řádky.
- Pomocí objektu PmaDatabase nelze číst nebo zapisovat do buněk v tabulce (listu) Excel, pokud tato buňka je definována jako kalkulovaná (vypočítaná).
- Pokud objekt PmaDatabase zapisuje do buněk v tabulce (listu) Excel, nad kterými jsou prováděny kalkulace nebo zobrazovány grafy, pak je vhodné volit v objektu PmaDatabase konfigurátor "Typ databáze" na Excel 4.0 z důvodu chyby v MS podpoře v zápisu datového typu v ostatních Excel typech.


Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaAdo přes ADO Provider Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) nebo Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
- objektem PmaDatabase.
- nebo ve skriptu metodou GetObject. Viz Příklady práce s aplikací Excel


Další popisy k Microsoft Excel viz:

Formáty souborů Excelu:

Formát Přípona souboru Popis
Sešit aplikace Excel .xlsx Výchozí formát souboru aplikace Excel 2007-2021 založený na jazyce XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Excel Macro-Enabled Workbook (kód) .xlsm Formát souboru založený na kódech XML a s podporou maker pro Excel 2007-2021. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Binární sešit aplikace Excel .xlsb Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2007-2021
Šablona .xltx Výchozí formát souboru excelové šablony pro Excel 2007-2021. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (.xlm).
Šablona aplikace Excel s podporou maker .xltm Formát souboru s podporou maker pro šablonu Excelu Excel 2007 - 2021. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Sešit aplikace Excel 97-2003 .xls Binární formát souboru aplikací Excel 97-2003 (BIFF8). Podporovaný i ve verzích Excel 2007-2021.
Šablona aplikace Excel 97-2003 .xlt Binární formát souboru aplikací Excel 97-2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel.
Datové soubory ve formátu XML .xml Formát datových souborů ve formátu XML.
Formáty podpořené doplňky .xlam, XLA, XLW, .xlr Formáty vyžadující instalaci samostatného doplňku pro konkrétní verzi Excelu.
© MICROSYS, spol. s r.o.