Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro OS Windows.

Výchozím formátem pro Excel je soubor *.xls nebo *.xslx.

 
Práce s databází typu Excel
- V implicitním nastavení v registru Windows je předpokládáno, že první řádek jakékoliv Excel tabulky obsahuje názvy sloupců. Projeví se to tak, že případný první řádek tabulky je nepřístupný (např. pro objekty PmAdo a PmDatabase). Pro zpřístupnění tohoto řádku je potřeba nastavení v registru Windows změnit následně:

v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel změnit hodnotu FirstRowHasNames z hodnoty 01 (implicitní) na 00.

- V tabulce (listu) Excel nelze mazat řádky.
- Objektem PmDatabase nelze číst nebo zapisovat do buněk v tabulce (listu) Excel, pokud tato buňka je definována jako kalkulovaná (vypočítaná).
- Pokud objekt PmDatabase zapisuje do buněk v tabulce (listu) Excel, nad kterými jsou prováděny kalkulace nebo zobrazovány grafy, pak je vhodné volit v objektu PmDatabase konfigurátor Typ databáze na Excel 4.0 z důvodu chyby v MS podpoře v zápisu datového typu v ostatních Excel typech.
 
Do databáze lze ukládat:
- pomocí objektu PmAdo přes ADO Provider Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) nebo Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
- pomocí objektu PmDatabase.
- nebo skriptem pomocí metody GetObject. Viz Příklady práce s aplikací Excel
 
Další popisy k Microsoft Excel viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice