Promotic

Excel

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro OS Windows.
Výchozím formátem pro Excel je soubor *.xls nebo *.xslx.

Práce s databází Excel
- Ve výchozím nastavení v registru Windows je předpokládáno, že první řádek jakékoliv Excel tabulky obsahuje názvy sloupců. Projeví se to tak, že případný první řádek tabulky je nepřístupný (např. pro objekty PmaAdo a PmaDatabase). Pro zpřístupnění tohoto řádku je nutno změnit nastavení v registru Windows následně:
v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel změnit hodnotu FirstRowHasNames z hodnoty 01 (implicitní) na 00.
- V tabulce (listu) Excel nelze mazat řádky.
- Pomocí objektu PmaDatabase nelze číst nebo zapisovat do buněk v tabulce (listu) Excel, pokud tato buňka je definována jako kalkulovaná (vypočítaná).
- Pokud objekt PmaDatabase zapisuje do buněk v tabulce (listu) Excel, nad kterými jsou prováděny kalkulace nebo zobrazovány grafy, pak je vhodné volit v objektu PmaDatabase konfigurátor "Typ databáze" na Excel 4.0 z důvodu chyby v MS podpoře v zápisu datového typu v ostatních Excel typech.


Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaAdo přes ADO Provider Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) nebo Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
- objektem PmaDatabase.
- nebo ve skriptu metodou GetObject. Viz Příklady práce s aplikací Excel


Další popisy k Microsoft Excel viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.