Promotic

Příklady práce s MS Excelem

Databáze Excel v objektu PmaDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaDatabase - Databáze" vybrat: Excel.
- V nově založeném objektu PmaDatabase v kartě "Databáze" nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze Excel v objektu PmaAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: Excel a v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" zvolit: MsExcel 2007,2011 - Provider Microsoft nebo MsExcel 2003 - Provider Jet.4.
- V konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" je nutno upravit cestu a název souboru databáze.
Po založení se vytvoří objekt PmaAdo, který má v kartě "Metody" metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížeč Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".

Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas), 'flags' (celé číslo) a 'value1' (reálné číslo).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime date, flags integer, value1 double)", "");


Vytvoření tabulky (CREATE TABLE) v databázi Excel znamená vytvoření nového listu (Sheet).
Odstranění tabulky (DROP TABLE) však nezpůsobí odstranění listu, ale pouze vyprázdní jeho obsah.

Ve skriptu pomocí metody GetObject a CreateObject

- Pomocí metody GetObject lze otevřít a získat referenci na aplikaci MsExcel. Pak lze použít pro práci s listy a daty vnitřní implementaci jazyka VBA (Visual Basic For Aplications), který je součástí Microsoft Office.
- Nevýhodou může být poměrně velká časová náročnost při čtení nebo zápisu velkého objemu dat.
Příklad1:
Otevření souboru Test.xls, v něm list 'Sheet1'. Čtení hodnoty v buňce "B3" a přiřazení do proměnné a. Zápis hodnoty 3.14 do buňky "D7". Zviditelnění aplikace MsExcell. Uložení a zavření aplikace.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oWbs, oExcelApp, oSheet, a;
oWbs = Pm.AxGetObject("new", "Excel.Application");
oExcelApp = oWbs.WorkBooks.Open("c:\\\\Data\\\\Test.xls", 3, false, 4);
oSheet = oExcelApp.Sheets("Sheet1");
a = oSheet.Cells(3, 2).Value;
oSheet.Cells(7, 4).Value = 3.14;
oExcelApp.Parent.Windows(1).Visible = true;
oExcelApp.Save();
oExcelApp.Application.Quit();


Příklad2:
Vytvoří nový soubor EXCEL.
Zviditelní aplikaci MsExcell.
Vytvoří list aplikace (podle implicitního nastavení Excel).
Vytvoří referenci na první list.
Zápíše hodnot do prvního listu, uložení a zavření aplikace.
Je možnost exportovat obsah do souboru pdf formátu (od verze Microsoft Office 2007).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oExcelApp, oWorkbook, oSheet;
oExcelApp = Pm.AxGetObject("new", "Excel.Application");
oExcelApp.Visible = true;
oWorkbook = oExcelApp.WorkBooks.Add;
oSheet = oExcelApp.Sheets(1);

oSheet.Cells(1, 1).Value = oWorkbook.Sheets.Count;
oSheet.Cells(1, 2).Value = 34;
oSheet.Cells(2, 1).Value = Pm.Time;
oSheet.Cells(2, 1).NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm:ss";

oExcelApp.ExportAsFixedFormat(0, "C:\\\\Data\\\\Test\\\\Report.pdf", , , , , true);   // Export to pdf format file
oSheet.SaveAs("C:\\\\Data\\\\Test.xls");
oExcelApp.Quit();
Navigace:
 
 
- Příklady práce s MS Excelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.