Promotic

Databáze - karta objektu PmaDatabase

Popis:
Nastavení parametrů pro práci s tabulkou databáze.
Konfigurátory:
Technologietyp SW podpory pro přístup k databázovým souborům:
Přímý přístup k tabulce - DAO - vhodné pro přístup k souborovým databázím (Access, dBase, Paradox, Excel, ...).
Přístup přes ODBC - vhodné pro přístup k serverovým databázím - MS SQL, Oracle, MySQL, Sybase, Informix, .... (nejsou funkční metody: FindFirst, FindLast, FindPrev, FindNext, Create, CreateEnd, CreateField, CreateIndex).
Typ databázeTyp databázové tabulky podle žádaného formátu konkrétní databáze. Pomocí výběru lze definovat jeden z podporovaných typů databází.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Type.
Databáze (soubor, složka, datový zdroj)Pokud databáze obsahuje pouze jednu tabulku (tzv. jednotabulková databáze např. dBase, PARADOX), pak konfigurátor slouží pro určení cesty ke složce souborů.
Pokud obsahuje více tabulek (např. Btrieve, Microsoft Access, Excel), pak konfigurátor slouží pro určení jména souboru (případně s cestou).
Názvy souborů je nutno zadat bez přípony. Databázové soubory lze nalistovat pomocí vedlejšího tlačítka.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Database.
Tabulka (soubor)Pokud databáze obsahuje pouze jednu tabulku (tzv. jednotabulková databáze např. dBase, PARADOX), pak konfigurátor slouží pro určení cesty a jména databázového souboru bez přípony.
Pokud obsahuje více tabulek (např. Btrieve, Microsoft Access, Excel), pak konfigurátor slouží pro určení jména tabulky z databázového souboru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Table.
UživatelJméno uživatele (pouze u databází umožňujících uživatelský přístup).
HesloHeslo uživatele (pouze u databází umožňujících uživatelský přístup).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Password.
Timeout připojení k databázi [sec]Maximální doba, po kterou bude objekt PmaDatabase čekat na připojení k databázi na serveru. Pokud se nepodaří databázi připojit, pak končí pokus o spojení chybou - funkce Connect a Open vrací hodnotu false a do INFO systému je vypsána chyba. Viz metoda SetParam.
Jen pro čteníPokud je zatrženo, pak databázová tabulka bude sloužit jen pro čtení, při běhu aplikace do ní nebude možné zapisovat.
Výlučný přístupPokud je zatrženo, pak bude mít přístup do databázové tabulky maximálně jeden uživatel. Další uživatel (jiný objekt PmaDatabase nebo jiná aplikace) může s tabulkou databáze pracovat poté, co předchozí uživatel práci ukončí.
Otevřít tabulku pomocí SQL příkazu SELECTPokud je zatrženo, pak při otevírání tabulky bude proveden příkaz v syntaxi jazyka SQL definovaný v konfigurátoru "SQL příkaz při otevření".
SQL příkaz při otevřeníSQL příkaz typu SELECT v syntaxi jazyka MS SQL. Odkazována tabulka nemusí být totožná s tabulkou definovanou v konfigurátoru "Tabulka (soubor)". Příkaz lze vybrat vedlejším tlačítkem.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti OpenSQL.
Jak otevřít tabulkuZpůsob otevření databázové tabulky:
Dynamický dotaz (dynaset) - Uživatel (objekt PmaDatabase) může tabulku číst (metodou ReadFieldValue), skrolovat oběma směry (pomocí metod Move, FindFirst, atd.), může do ní zapisovat (metodou WriteFieldValue). Změny provedené jiným uživatelem (jiným objektem PmaDatabase, jinou aplikací) v existujících řádcích tabulky (v okamžiku otevření) jsou viditelné i po otevření tabulky. Přidání a smazání řádků jiným uživatelem není viditelné. Podporováno většinou ODBC ovladačů (pokud je zvolen konfigurátor "Typ databáze jako ODBC"), doba otevření může být relativně delší než volby forwardOnly, snapshot.
Statický dotaz (snapshot) - Uživatel (objekt PmaDatabase) může tabulku číst (metodou ReadFieldValue), skrolovat oběma směry (pomocí metod Move, FindFirst, atd.), nemůže do ní zapisovat. Změny provedené jiným uživatelem (jiným objektem PmaDatabase, jinou aplikací) v existujících řádcích tabulky (v okamžiku otevření) nejsou viditelné. Přidání a smazání řádků jiným uživatelem není viditelné. Podporováno většinou ODBC ovladačů (pokud je zvolen konfigurátor "Typ databáze jako ODBC"), doba otevření může být relativně menší než volby dynaset, table.
Statický jednosměrný dotaz (forwardOnly) - Uživatel (objekt PmaDatabase) může tabulku číst (metodou ReadFieldValue), skrolovat pouze jedním směrem (vpřed) (metodou MoveNext), nemůže do ní zapisovat. Jakékoliv změny (v existujících řádcích, přidání a smazání řádku) provedené jiným uživatelem (jiným objektem PmaDatabase, jinou aplikací) po okamžiku otevření nejsou viditelné. Podporováno většinou ODBC ovladačů (pokud je zvolen konfigurátor "Typ databáze jako ODBC"), doba otevření může být relativně menší než volby dynaset, table.
Tabulkový dotaz (table) - Uživatel (objekt PmaDatabase) může tabulku číst (metodou ReadFieldValue), skrolovat oběma směry (pomocí metod Move, FindFirst, atd.), může do ní zapisovat (metodou WriteFieldValue). Změny provedené jiným uživatelem (jiným objektem PmaDatabase, jinou aplikací) v existujících řádcích tabulky (v okamžiku otevření) jsou viditelné i po otevření tabulky. Přidání a smazání řádků jiným uživatelem je viditelné. Nepodporováno většinou ODBC ovladačů (pokud je zvolen konfigurátor "Typ databáze jako ODBC"), doba otevření může být relativně delší než volby forwardOnly, snapshot.
Otevřít s SQLPassThroughPokud je zatrženo, pak SQL příkaz SELECT je předán bez syntaktické úpravy objektu PmaDatabase.
Direct openZpůsob otevření objektu PmaDatabase.
Při startuZpůsob připojení databáze a otevření tabulky.
NEpřipojit databázi a NEotevřít tabulku (nedělat nic) - Nebude připojena databáze a nebude otevřena databázová tabulka při spuštění aplikace.
Připojit databázi a otevřít tabulku (stejně jako metoda Open) - Bude připojena databáze a bude také otevřena databázová tabulka při spuštění aplikace. Viz metoda Open.
Připojit databázi a NEotevřít tabulku (stejně jako metoda Connect) - Bude připojena databáze ale databázová tabulka otevřena nebude při spuštění aplikace. Viz metoda Connect.
Poznámka:
Připojení databáze je operace, kdy je aplikace propojena k databázi. Touto operací není v paměťovém prostoru aplikace vytvořen obraz dat tabulky (případně SQL dotazu).
Otevření tabulky je operace, kdy v paměťovém prostoru aplikace je vytvořena množina řádků odpovídající tabulce (případně SQL dotazu).
© MICROSYS, spol. s r.o.