Promotic

DeleteTable - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Smaže databázovou tabulku.
Syntaxe:
Boolean DeleteTable([Variant vTable])
Parametry:
vTable[nepovinné] (Variant) název tabulky
Poznámka:
Tato metoda lze volat pouze pokud databáze je připojena (např. voláním metody Connect) nebo otevřena (např. voláním metody Open).
Způsob volání 1) Smazání tabulky zadané v parametru vTable v databázi určené vlastností Database (konfigurátor "Databáze (soubor, složka, datový zdroj)").
Způsob volání 2) Smazání tabulky určené vlastností Table (konfigurátor "Tabulka (soubor)") v databázi určené vlastností Database.
Viz také:
1) příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bDelTable = oDb.DeleteTable("Table1");
2) příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bDelTable = oDb.DeleteTable();
© MICROSYS, spol. s r.o.