Promotic

Password - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Heslo pro přístup k databázím/tabulkám.
Syntaxe:
String Password
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Heslo" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaDatabase.User (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPass = oDb.Password;   // Čtení z vlastnosti
oDb.Password = "admin";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.