Promotic

ExecuteSQL - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Provedení daného SQL příkazu v databázi určené vlastností Database.
Tuto metodu lze volat, pokud objekt PmaDatabase byl připojen k databázi například voláním metody Connect.
Syntaxe:
Long ExecuteSQL(String sSQL)
Parametry:
sSQL(String) Příkaz v syntaxi jazyka SQL
Poznámka:
Touto metodou nelze provést příkaz vracející množinu řádků (např. příkaz SELECT).
Pokud nebyl daný příkaz úspěšně proveden, pak metoda vrací hodnotu -1.
Pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC a příkaz byl úspěšně vykonán, pak metoda vrací hodnotu 0.
SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi databáze, ke které je objekt připojen.
Pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přímý přístup k tabulce - DAO, pak metoda vrací počet modifikovaných řádků databázové tabulky příkazem.
SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi SQL používané v systému PROMOTIC (syntaxe MS DAO).
Viz: Popis práce s objektem PmaDatabase odkazujícím existující tabulku.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSql = "Příkaz v syntaxi jazyka SQL";
oDb.ExecuteSQL(sSql);
© MICROSYS, spol. s r.o.