Promotic

CreateField - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vytvoří sloupec ve struktuře tabulky.
Syntaxe:
Boolean CreateField(String sName, Long nType, Long nSize)
Parametry:
sName(String) Název sloupce
nType(Long) Datový typ sloupce
1 - Boolean
2 - Byte
3 - Integer
4 - Long
6 - Single (4-bajt reálné číslo)
7 - Double (8-bajt reálné číslo)
8 - Date (Datum a čas)
10 - String
11 - LongBinary
12 - Memo
nSize(Long) Velikost sloupce. Zadává se pouze pokud parametr nType=10. V jiném případě nemá význam.
Vrácená hodnota:
true - Pokud sloupec databázové tabulky byl úspěšně vytvořen
false - V jiném případě
Poznámka:
Opakovaným voláním metody lze vytvořit žádanou strukturu databázové tabulky.
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě pro vytvoření tabulky je nutno užít jazyka MS SQL. a volat metodu Execute pro vykonání příkazu.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bCreateField = oDb.CreateField("note", 10, 50);
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.