Promotic

SetNullValue - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží pro nastavení hodnoty, která bude vrácena metodou ReadFieldValue v případě, že buňka databázové tabulky obsahuje hodnotu prázdná hodnota (Null).
Syntaxe:
Boolean SetNullValue(Variant vValue, Long nType)
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota, která má být vrácena metodou ReadFieldValue pokud je touto vlastností vrácena hodnota Null
nType(Long) Určuje sloupce, pro které bude nastavení náhradní hodnoty platit:
1 - pro sloupce celých čísel (typu Integer, Byte a Long)
2 - pro sloupce typu Boolean
3 - pro sloupce typu Text
4 - pro sloupce typu Date
5 - pro sloupce reálných čísel (typu Single, Double)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bNull = oDb.SetNullValue(-1, 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.