Promotic

Delete - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Smaže záznam na aktuální pozici v databázové tabulce.
Syntaxe:
Empty Delete()
Poznámka:
Metoda maže řádek na aktuální pozici v tabulce, voláním metody je aktuální pozice přesunuta na předchozí řádek. Pokud tento řádek neexistuje, pak po volání této metody je aktuální řádek nenastaven a před dalším voláním metod Delete, ReadFieldValue, WriteFieldValue, atd. (vyžadujících nastavený aktuální řádek) musí být tento nastaven například voláním některé z metod Move.. (např. MoveFirst).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Delete();
© MICROSYS, spol. s r.o.