Promotic

CreateEnd - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Konec režimu vytváření tabulky.
Syntaxe:
Boolean CreateEnd()
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl režim úspěšně ukončen
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě pro vytvoření tabulky je nutno užít jazyk MS SQL a volat metodu Execute pro vykonání příkazu.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.CreateEnd();
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.