Promotic

IsOpen - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Test, zda databázová tabulka je otevřená.
Syntaxe:
Boolean IsOpen()
Vrácená hodnota:
true - otevřená
false - zavřená
Viz také:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bOpen = oDb.IsOpen();
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.