Update cookies preferences
Promotic

FieldValues - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Vlastnost představuje hodnotu aktuálního řádku (určeného například voláním metody Move) a daného sloupce tabulky (určeného v parametru vField).
Tato vlastnost je zastaralá, není funkční pro jazyk JavaScript a je lepší ji nahradit voláním metod: ReadFieldValue / WriteFieldValue.
Syntaxe:
Variant FieldValues([Variant vField])
Parametry:
vField[nepovinné] (Variant) Název sloupce tabulky nebo jeho index (indexováno od 0).
Pokud není nastaveno, pak vlastnost čte celý řádek tabulky / zapisuje do celého řádku tabulky proměnnou typu Array (pole).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Pokud je touto vlastností čtena z tabulky 'prázdná hodnota' (<Null>), pak lze definovat metodou SetNullValue náhradní hodnotu, která bude vrácena místo této prázdné hodnoty. Tato náhradní hodnota je platná až do příštího volání metody SetNullValue.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var x;
var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
// čtení ze sloupce s názvem "column1" 1. řádku tabulky
oDb.MoveFirst();
x = oDb.FieldValues("column1");
Pm.Debug(x);

// čtení z 1. sloupce a 2. řádku tabulky
oDb.MoveNext();
x = oDb.FieldValues(0);
Pm.Debug(x);

// zápis do 3. sloupce a 2. řádku tabulky
x = 100;
oDb.FieldValues(2) = x;
Pm.Debug(x);
}
Příklad2:
Zápis do více sloupců v 1. řádku tabulky metodou Edit. V tom případě je to lepší způsob, než nastavovat vlastnost FieldValues opakovaně samostatně bez Edit.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.FieldValues(0) = 1;
oDb.FieldValues(1) = 12;
oDb.FieldValues(2) = "Text";
oDb.Update();
}
Příklad3:
Zápis do více sloupců v 1. řádku tabulky pomocí Array (pole) hodnot.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
var aVals = Pm.Array1(1, 12, "Note");
oDb.MoveFirst();
oDb.FieldValues = aVals;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.