Promotic

Close - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Zavření databázové tabulky i databáze.
Syntaxe:
Empty Close()
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Close();
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.