Update cookies preferences
Promotic

Popis práce s objektem PmaDatabase pokud tabulka neexistuje

Pokud databázová tabulka neexistuje, pak ji lze vytvořit pomocí metod PmaDatabase.Create, ...
Upozornění! - tyto metody nejsou funkční nad tabulkou připojenou pomocí ODBC.
V případě práce s neexistující tabulkou (nebo neexistující databází) musí být objekt PmaDatabase zavřen např. metodou PmaDatabase.Close (nelze použít metodu PmaDatabase.Open,... a také konfigurátor "Při startu" musí být nastaven na hodnotu NEpřipojit databázi a NEotevřít tabulku (nedělat nic) nebo je nutno před voláním metody PmaDatabase.Create zavřít tabulku a databázi metodou PmaDatabase.Close).
Příklad:
Mějme v objektu PmaRoot založen objekt typu PmaDatabase s názvem "Database". Příklad na vytvoření tabulky v databázi:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/Database");
oDb.Create();
oDb.CreateField("columnText", 10, 180);   // 10 - string
oDb.CreateField("columnBool", 1, 0);   // 1 = Boolean
oDb.CreateField("columnReal", 6, 0);   // 6 = Single
oDb.CreateField("columnTime", 8, 0);   // 8 = Date
oDb.CreateEnd();
Takto vytvořená tabulka může být dále standardně zpracovávána.
© MICROSYS, spol. s r.o.