Update cookies preferences
Promotic

Commit - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Ukončení transakčního zpracování databázové tabulky
Syntaxe:
Empty Commit()
Poznámka:
Všechny metody modifikující tabulku databáze volané po volání metody BeginTrans budou zplatněny po volání metody Commit. Pokud tato metoda volána nebude, pak modifikace tabulky nebudou provedeny.

Transakční zpracování nemusí být některými databázemi podporováno, například databáze Excel, dBase, PARADOX, základní verze databáze MySQL, atd.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Commit();
© MICROSYS, spol. s r.o.