Promotic

SetLockingMode - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Nastaví způsob zamykání řádku při editaci, přidání nového řádku
Syntaxe:
Empty SetLockingMode(Boolean bPessimist)
Parametry:
bPessimist(Boolean) Způsob zamykání
true - 2K část tabulky s editovaným/přidávaným řádkem bude zamknuta už při Edit,Add a uvolněna při Update.
false - Část tabulky s editovaným/přidávaným řádkem bude zamknuta pouze v okamžiku volání metody Update.
Poznámka:
Nastaví, zda při editaci řádku nebo přidání nového řádku (metody Edit,Add) bude 2KB část tabulky obsahující editovaný řádek zamknuta už při volání metody Edit (případně metody Add). Znovu odemknuta je voláním metody Update (případně metody CancelUpdate).
Zamknutí znamená, že nikdo jiný (jiný objekt PmaDatabase, jiná aplikace) v době uzamčení nemůže modifikovat zamčenou část tabulky.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.SetLockingMode(true);
© MICROSYS, spol. s r.o.