Update cookies preferences
Promotic

SetRecordValuesNull - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do všech položek záznamu databázové tabulky na aktuální pozici.
Syntaxe:
Empty SetRecordValuesNull()
Poznámka:
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.SetRecordValuesNull();
© MICROSYS, spol. s r.o.