Update cookies preferences
Promotic

AddNew - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Metoda slouží pro přidání nového prázdného záznamu (všechny hodnoty jsou nastaveny na <Null>) do databázové tabulky. Na rozdíl od metody Add je tento prázdný záznam zapsán i na disk.
Syntaxe:
Long AddNew()
Vrácená hodnota:
-1 - Pokud nastala chyba při vytvoření.
>=0 - Úspěšné vytvoření prázdného záznamu.
Poznámka:
Volání metody selže, pokud tabulka má definovaný index, který zakáže přidat větu s hodnotou <Null>. V tom případě je nutno volat metodu Add a větu inicializovat ještě před zápisem na disk.
Po volání této metody lze nastavit hodnoty nově vytvořeného záznamu tabulky například pomocí WriteFieldValue
Viz také:
- PmaDatabase.Add (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.AddNew();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.