Promotic

Update - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu vyvolaného metodou Add nebo Edit.
Syntaxe:
Long Update()
Vrácená hodnota:
-1 - Pokud nastala chyba
>=0 - Úspěšné zápis nebo vytvoření záznamu
Poznámka:
Všechny metody volané mezi metodou Add/Edit a touto metodou budou po jejím volání zplatněny.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nUpdate = oDb.Update();
© MICROSYS, spol. s r.o.