Update cookies preferences
Promotic

IsConnect - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Test, zda databáze je připojena.
Syntaxe:
Boolean IsConnect()
Vrácená hodnota:
true - databáze (určená vlastností Database) je připojena (např. voláním metody Connect nebo Open)
false - databáze není připojena. To znamená, že nebyla vůbec otevřena nebo už byla odpojena voláním metody Close
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bConnect = oDb.IsConnect();
© MICROSYS, spol. s r.o.