Promotic

Type - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Typ databáze.
Syntaxe:
String Type
Hodnoty:
"Access" - Připojení do databáze Access
"dBase III" - Připojení do databáze dBase
"dBase IV" - Připojení do databáze dBase
"Paradox 3.x" - Připojení do databáze PARADOX
"Paradox 4.x" - Připojení do databáze PARADOX
"Paradox 5.x" - Připojení do databáze PARADOX
"Excel 3.0" - Připojení do databáze Excel
"Excel 4.0" - Připojení do databáze Excel
"Excel 5.0" - Připojení do databáze Excel
"Excel 8.0" - Připojení do databáze Excel
"ODBC" - Připojení pomocí ODBC databázového zdroje. Tento musí být konfigurován v prostředí OS Windows v okně Ovládací panely.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ databáze" tohoto objektu.
 
Připojení databáze FoxPro (verze od 2.0 do 2.6) již není možné od verze Pm7.1.1.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sType = oDb.Type;   // Čtení z vlastnosti
oDb.Type = "dBase IV";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.