Update cookies preferences
Promotic

WriteFieldValue - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Metoda nastaví hodnotu sloupce nebo všech sloupců (určených v parametru vField) aktuálního řádku (určeného například voláním metody Move).
Syntaxe:
Boolean WriteFieldValue(Variant vField, Variant vValue)
Parametry:
vField(Variant) Název sloupce tabulky nebo jeho index (indexováno od 0).
Pokud není nastaveno, pak metoda zapisuje do celého řádku tabulky proměnnou typu Array (pole).
Pokud je -3, pak nastaví celý řádek tabulky z pole hodnot (Array).
vValue(Variant) Nová zapisovaná hodnota.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
// zápis do sloupce s názvem "column1" prvního řádku tabulky
oDb.MoveFirst();
oDb.WriteFieldValue("column1", 100);

// zápis do 1. sloupce a 2. řádku tabulky
oDb.MoveNext();
oDb.WriteFieldValue(0, 100);
}
Příklad2:
Zápis do více sloupců v 1. řádku tabulky metodou Edit.
V tom případě je to lepší způsob, než volat metodu WriteFieldValue opakovaně samostatně bez Edit.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
Příklad3:
Zápis do více sloupců v prvním řádku tabulky pomocí Array (pole) hodnot.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
var arr = Pm.Array1(1, 12, "Note");
oDb.MoveFirst();
oDb.WriteFieldValue(-3, arr);
}

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.