Promotic

IsBOF - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku databázové tabulky.
Syntaxe:
Boolean IsBOF()
Vrácená hodnota:
true - Pokud je ukazovátko na začátku tabulky
false - V jiném případě
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bBOF = oDb.IsBOF();
© MICROSYS, spol. s r.o.