Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CompactDatabase - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Defragmentuje všechny tabulky databáze a vytvoří novou defragmentovanou databázi na disku. Metoda pracuje pouze s databází Access.
Syntaxe:
Boolean CompactDatabase(String sDstDb, Long nLocale, String sPassword, Long nOptions)
Parametry:
sDstDb(String) Název cílové defragmentované databáze. Musí být odlišný od databáze určené v objektu PmaDatabase.
nLocale(Long) Jazyk nově vytvořené databáze sDstDb
sPassword(String) Heslo pro přístup k databázi
nOptions(Long) je nevyužito. Nastavit na 0.
Poznámka:
Pokud při práci s tabulkou databáze Access jsou do této tabulky přidávány věty a současně rušeny, pak může dojít k situaci, kdy přestože počet vět tabulky je konstantní, velikost obsazeného prostoru na disku se zvětšuje.
Objekt PmaDatabase musí být před použitím této metody uzavřen (např. metodou Close).

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/Database");
oDb.Close();
oDb.CompactDatabase("C:\defrag.mdb", 0, "", 0);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice