Update cookies preferences
Promotic

Connect - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží k připojení databáze určené vlastnostmi Type a Database k aplikaci. Dotaz na data tabulky, případně SQL příkaz, dané vlastností Table (nebo OpenSQL), není proveden (tabulka ještě není otevřena).
Syntaxe:
Boolean Connect()
Poznámka:
Metoda neotevírá tabulku databáze.
Po volání této metody lze volat metody Execute a ExecuteSQL, ostatní metody tohoto objektu volat nelze (až po otevření tabulky například metodou Open).

Připojením databáze se rozumí operace, kdy je aplikace připojena k databázi. Tato operace nevytvoří v paměťovém prostoru aplikace obraz dat tabulky (případně SQL dotazu) - tzn. není otevřena tabulka ani proveden SQL příkaz. Odpovídá volání metody Connect.
Po připojení databáze lze volat metody Execute/ExecuteSQL využívající jazyk SQL.

Otevření tabulky je operace, kdy v paměťovém prostoru aplikace se vytvoří množina řádků odpovídající tabulce (případně SQL dotazu). Odpovídá volání metody Open. Při otevření tabulky je nejprve automaticky připojena databáze.
Viz také:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/Database0");
var sSQL = "........";
oDb.Connect();

// databáze je připojena. Lze volat metody Execute/ExecuteSQL.
oDb.ExecuteSQL(sSQL);
// ...

// Otevření tabulky. Lze volat i všechny ostatní metody.
oDb.Open();
// ...

// Zavření tabulky a odpojení databáze
oDb.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.