Promotic

ExistTable - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží k testu na výskyt tabulky v databázi. Tuto metodu je nutno volat pouze pokud databáze je připojena (např. voláním metody Connect) nebo otevřena (např. voláním metody Open).
Syntaxe:
Boolean ExistTable([Variant vTable])
Parametry:
vTable[nepovinné] (Variant) název tabulky
Vrácená hodnota:
true - tabulka existuje v databázi (určené vlastností Database)
false - tabulka neexistuje v databázi
Poznámka:
Způsob volání 1) Test na výskyt tabulky určené v parametru vTable v databázi.
Způsob volání 2) Test na výskyt tabulky určené v konfigurátoru "Tabulka (soubor)".
1) příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bTable = oDb.ExistTable("Table1");
2) příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bTable = oDb.ExistTable();
© MICROSYS, spol. s r.o.