Update cookies preferences
Promotic

Open - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží k připojení databáze a otevření její tabulky (nebo provedení SQL příkazu SELECT) dané vlastnostmi Database, Table nebo OpenSQL.
Syntaxe:
Boolean Open()
Vrácená hodnota:
true - Pokud otevření databáze a její tabulky proběhlo úspěšně
false - V jiném případě
Poznámka:
Je otevřena tabulka nebo je proveden SQL příkaz SELECT podle nastavení vlastností Type, Database, Table nebo OpenSQL (počáteční hodnoty jsou přebírány z konfigurátorů karty "Databáze" tohoto objektu).
Pokud konfigurátor "Otevřít tabulku pomocí SQL příkazu SELECT" je zatržen, pak je platná vlastnost OpenSQL (podle nastavení konfigurátoru "SQL příkaz při otevření") a vlastnost Table je při otevření neplatná.
Pokud tento konfigurátor není zatržen, pak je tomu naopak.
Viz také:
- PmaDatabase.OpenSQL (vlastnost)
Příklad1:
Konfigurátor "Otevřít tabulku pomocí SQL příkazu SELECT" není zatržen
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.Table = "Table1";
oDb.Open();
// ... dělej něco s tabulkou Table1
oDb.CloseTable();

oDb.Table = "Table2";
oDb.Open();
// ... dělej něco s tabulkou Table2
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
// ... dělej něco s dotazem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
// ... dělej něco s dotazem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r.o.