Update cookies preferences
Promotic

Create - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží pro určení začátku režimu vytváření databázové tabulky
Syntaxe:
Boolean Create()
Poznámka:
Před jejím voláním databáze a tabulka musí být zavřeny (např. metodou Close).
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě pro vytvoření tabulky je nutno užít jazyk MS SQL a volat metodu Execute pro vykonání příkazu.
Metoda neumí vytvářet *.xls soubory MsExcel, takový soubor lze vytvořit voláním metody CreateObject.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/Database");
if (oDb.IsOpen())
{
oDb.Close();
}
oDb.Create();
oDb.CreateField("column1", 8, 0);   // 8 = Date
oDb.CreateField("column2", 3, 0);   // 3 = Integer
oDb.CreateField("column3", 6, 0);   // 6 = Single
oDb.CreateField("column4", 10, 100);   // 10 = String
oDb.CreateIndex("column1", "column1", false, true, true, false, true);
oDb.CreateEnd();
© MICROSYS, spol. s r.o.