Promotic

IsEOF - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci databázové tabulky.
Syntaxe:
Boolean IsEOF()
Vrácená hodnota:
true - Pokud je ukazovátko na konci tabulky
false - V jiném případě
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bEOF = oDb.IsEOF();
© MICROSYS, spol. s r.o.