Update cookies preferences
Promotic

Close - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zamknięcie zarówno tabeli bazodanowej jak również samej bazy danych.
Składnia:
Empty Close()
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.Close();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.