Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zamknięcie zarówno tabeli w bazie danych jak również samej bazy danych.
Składnia:
Empty Close()
Wołanie:
oDb.Close()
Patrz również:
Przykład:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice