Update cookies preferences
Promotic

Edit - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Początek trybu edycji.
Składnia:
Long Edit()
Notatka:
Przed wywołaniem tej metody pozycja kursora musi znajdować się na ważnym wierszu tabeli bazodanowej (metody Move, FindPrev, itd.). Po wywołaniu tej metody można wywołać dowolną metodę zmieniającą dany wiersz tabeli. W ten sposób jest przygotowany bufor danych, który jest zapisany do tabeli bazy danych przy pomocy metody Update. Taki sposób pracy z tabelą w bazie danych jest szybszy, niż kolejne wołanie metod bez wywołania trybu edycji.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.