Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindNext - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wyszukiwanie w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji naprzód.
Składnia:
Long FindNext(String sFilter)
Wołanie:
n = oDb.FindNext(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Łańcuch tekstowy w składni polecenia WHERE języka SQL określający warunek wyszukiwania
Notatka:

W przypadku pomyślnego wyszukania metoda zwraca indeks wyszukanego rekordu i kursor (bieżącą pozycję) ustawi na wyszukany rekord, w innym przypadku zwraca wartość -1 a bieżąca pozycja pozostaje bez zmian.

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//Wyszukanie wartości John Saruman w kolumnie typu danych tekst o nazwie Customer
n = oDb.FindNext("Customer = 'John Saruman'");

//Wyszukanie pozycji liczbowej
n = oDb.FindNext("Price > 10000");

//Wyszukanie pozycji czasu. Czas jest wprowadzony: - #miesiąc dzień rok godzina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindNext("Time > #10 24 2020 12:10:37#");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice