Promotic

OpenSQL - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Polecenie SQL typu SELECT przy otwarciu
Składnia:
String OpenSQL
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Polecenie SQL podczas otwarcia" tego obiektu.
 
Polecenie SQL określa, które wiersze, kolumny z tabeli zostaną przez obiekt wczytane.
Właściwość jest wykorzystana przy wywołaniu metody Open tylko jeżeli konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" jest zaznaczony. W innym przypadku jest wykorzystana właściwość Table i jest wczytana cała zawartość tabeli.
Patrz również:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z poleceniem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z poleceniem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r.o.