Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRecordCount - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zwraca przybliżoną ilość wierszy w tabeli bazy danych.
Składnia:
Long GetRecordCount()
Wołanie:
n = oDb.GetRecordCount()
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice