Update cookies preferences
Promotic

GetRecordCount - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zwraca przybliżoną ilość wierszy w tabeli.
Składnia:
Long GetRecordCount()
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRecordCount = oDb.GetRecordCount();
© MICROSYS, spol. s r.o.