Update cookies preferences
Promotic

Delete - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Usunie rekord na bieżącej pozycji w tabeli bazy danych.
Składnia:
Empty Delete()
Notatka:
Metoda usuwa wiersz na bieżącej pozycji w tabeli, przez wywołanie metody jest bieżąca pozycja przesunięta na poprzedni wiersz. Jeżeli taki wiersz nie istnieje, wtedy po wywołaniu tej metody bieżący wiersz nie jest ustawiony i przed ponownym wywołaniem metod Delete, ReadFieldValue, WriteFieldValue, itd. (wymagających ustawionego aktualnego wiersza) musi on zostać ustawiony na przykład przez wywołanie niektórej z metod Move.. (np. MoveFirst).
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.Delete();
© MICROSYS, spol. s r.o.