Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateIndex - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wytworzy indeks nad kolumną tabeli w bazie danych.
Składnia:
Boolean CreateIndex(String sName, String sField, Boolean bDesc, Boolean bPrima, Boolean bUnique, Boolean bIgnoreNulls, Boolean bRequiered)
Wołanie:
b = oDb.CreateIndex(sName, sField, bDesc, bPrima, bUnique, bIgnoreNulls, bRequiered)
Parametry:
sName(String) Nazwa indeksu
sField(String) Nazwa kolumny, nad którą jest wytwarzany indeks
bDesc(Boolean) Typ sortowania:
true - od Z do A
false - od A do Z
bPrima(Boolean) Indeks jest ustawiony jako klucz podstawowy
bUnique(Boolean) W kolumnie sField nie mogą występować wartości podwójne
bIgnoreNulls(Boolean) Do wytworzonego indeksu nie będzą zagarnięte rekordy, która mają ustawioną wartość Null.
bRequiered(Boolean) W kolumnie sField nie mogą występować wartości <Null> (wartość musi być zawsze wprowadzona)
Notatka:

Przez kolejne wywołanie metody można wytworzyć kilka plików indeksowych.

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.

Patrz również:
Przykład:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice