Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CancelUpdate - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do zakończenia treby edycji wywołanego przez metodę Add lub Edit.
Składnia:
Empty CancelUpdate()
Wołanie:
oDb.CancelUpdate()
Notatka:
Wywoływanie wszytkich kolejnych metod po wywołani metod Add/Edit jest odwołane. Baza danych jest przywrócona do stanu przed wywołaniem Add/Edit.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice