Update cookies preferences
Promotic

CancelUpdate - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do zakończenia treby edycji wywołanego przez metodę Add lub Edit.
Składnia:
Empty CancelUpdate()
Notatka:
Wołanie wszytkich kolejnych metod po wywołani metod Add/Edit jest odwołane. Baza danych jest przywrócona do stanu przed wywołaniem Add/Edit.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.CancelUpdate();
© MICROSYS, spol. s r.o.