Promotic

Table - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Nazwa tabeli.
Składnia:
String Table
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tabela (plik)" tego obiektu.
 
Właściwość jest wykorzystana przy wywołaniu metody Open tylko jeżeli konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" nie jest zaznaczony. W innym przypadku jest wykorzystana właściwość OpenSQL.
Ewentualna nazwa tabeli powinna być wprowadzona bez rozszerzenia (np. jeżeli odnosi się do pliku dBase temperatury.dbf, wtedy w tej właściwości należy ustawić wartość temperatury)
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTable = oDb.Table;
© MICROSYS, spol. s r. o.