Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateEnd - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Koniec trybu wytwarzania tabeli.
Składnia:
Boolean CreateEnd()
Wołanie:
oDb.CreateEnd()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli został pomyślnie zakończony
false - W innym przypadku
Notatka:

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC. W tym przypadku do wytworzenia tabeli jest konieczne wykorzystać język MS SQL oraz wywołać metodę Execute do wykonania polecenia.

Patrz również:
Przykład:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice