Update cookies preferences
Promotic

CreateEnd - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Koniec trybu wytwarzania tabeli.
Składnia:
Boolean CreateEnd()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli został pomyślnie zakończony
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC. W tym przypadku do wytworzenia tabeli jest konieczne wykorzystać język MS SQL oraz wywołać metodę Execute do wykonania polecenia.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.CreateEnd();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.