Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetRecordValueNull - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zapis wartości "pusta wartość" do danej pozycji rekordu tabeli bazy danych na bieżącej pozycji.
Składnia:
Empty SetRecordValueNull(Variant vField)
Wołanie:
oDb.SetRecordValueNull vField
Parametry:
vField(Variant) Nazwa lub indeks pozycji (indeksowane od 0)
Notatka:
Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice