Promotic

ReadFieldValue - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Metoda zwraca wartość kolumny (określonej w parametrze vField) bieżącego wiersza (określonego na przykład przez wywołanie metody Move) lub cały wiersz w formie tablicy wartości.
Składnia:
Variant ReadFieldValue(Variant vField)
Parametry:
vField(Variant) Nazwa lub indeks (indeksowane od 0) kolumny tabeli.
Jeżeli jest -3, wtedy odczytuje cały wiersz tabeli jako tablicę wartości (Array).
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość lub tablicę wartości (Array).
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Jeżeli przy pomocy tej metody jest odczytywana z tabeli 'pusta wartość' (<Null>), wtedy można określić przy pomocy metody SetNullValue wartość zastępczą, która zostanie zwrócona zamiast tej pustej wartości. Wartość zastępcza jest ważna aż do kolejnego wywołania metody SetNullValue.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var x;
var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
// odczyt z kolumny o nazwie "column1" z pierwszego wiersza tabeli
oDb.MoveFirst();
x = oDb.ReadFieldValue("column1");
Pm.Debug(x);

// odczyt z 1. kolumny a 2. wiersza tabeli
oDb.MoveNext();
x = oDb.ReadFieldValue(0);
Pm.Debug(x);

// odczyt z całego 2. wiersza tabeli
x = oDb.ReadFieldValue(-3);
Pm.Debug(x);
}

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.