Update cookies preferences
Promotic

Database - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Ścieżka oraz nazwa pliku bazy danych.
Składnia:
String Database
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Baza danych (plik, folder, źródło danych)" tego obiektu.
 
Ewentualna nazwa pliku bazy danych powinna być w tym miescju wprowadzana bez rozszerzenia (np. jeżeli odnosi się plik temperatury.mdb, wtedy w tej właściwości należy ustawić temperatury).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sDatabase = oDb.Database;
// lub
oDb.Database = "c:\\temperatures";
© MICROSYS, spol. s r.o.