Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Database - wlaściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Ścieżka oraz nazwa pliku bazy danych.
Składnia:
String Database
Wołanie:
s = oDb.Database
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Baza danych (plik, folder, źródło danych)" niniejszego obiektu.

Ewentualna nazwa pliku bazy danych powinna być w tym miescju wprowadzana bez rozszerzenia (np. jeżeli odnosi się do pliku Access temperatury.mdb, wtedy w tej właściwości należy ustawić temperatury).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice