Promotic

Datové typy v Microsoft Excel

Datový typ Délka Popis
BYTE 1 bajt Číslo od 0 do 255 pro ukládání binárních dat
INTEGER 2 Celé číslo od -32 768 do 32 767.
LONG 4 Celé číslo od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
SINGLE 4 Číselný datový typ s plovoucí přesností na 6 desetinných míst
DOUBLE 8 Číselný datový typ s plovoucí přesností s dvojnásobnou přesností při výpočtu
CURRENCY 8 Číslo s pevným počtem 4 desetinných míst
DECIMAL 14 Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (přesnost až 28).
STRING   Textový řetězec. Proměnná délka nebo 64 kilobajtů.
BOOLEAN 2 Logická hodnota (true nebo false)
DATE 8 Datum v rozsahu od 1.1.100 do 31.12.9999
OBJECT 4 Reference na objekt.
VARIANT 16 Základní typ. Může obsahovat speciální hodnotu Null, numerickou hodnotu, text, reference na objekt nebo pole proměnných.


Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb687869.aspx
Navigace:
 
 
- Datové typy v Microsoft Excel
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.