Update cookies preferences
Promotic

Typy danych w Microsoft Excel

Typ danych Długość Opis
BYTE 1 bajt Liczba od 0 do 255 do zapisu danych binarnych
INTEGER 2 Liczba całkowita od -32 768 do 32 767.
LONG 4 Liczba całkowita od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
SINGLE 4 Liczbowy typ danych z ruchomą dokładnością do 6 miejsc dziesiętnych
DOUBLE 8 Liczbowy typ danych z ruchomą dokładnością z dwukrotną dokładnością podczas obliczeń
CURRENCY 8 Liczba ze stałą ilością 4 miejsc dziesiętnych
DECIMAL 14 Liczbowy typ danych ze stałą dokładnością i skalą (dokładność aż 28).
STRING   Łańcuch tekstowy. Zmienna długość lub 64 kilobajtów.
BOOLEAN 2 Wartość logiczna (true lub false)
DATE 8 Data w zakresie od 1.1.100 do 31.12.9999
OBJECT 4 Odniesienie do obiektu.
VARIANT 16 Podstawowy typ. Może zawierać wartości specjalne Null, wartość liczbową, tekst, odniesienie do obiektu lub tabelkę zmiennych.


Patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb687869.aspx
Nawigacja:
 
 
- Typy danych w Microsoft Excel
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.