Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Plánovače"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:

PmaFolder s objekty pro nastavení a ovládání pomocí plánovače:
- Ovládání datové proměnné podle týdenního plánovače s jednodenním grafickým časovým plánem.: PmaFolder s objekty, které umožní pomocí grafického týdenního plánovače nastavit a ovládat hodnotu proměné podle stanoveného časového plánu.
- Plánovač týdenní s jedním denním časovým plánem a s ovládáním pro více zařízení: PmaFolder s objekty, které umožní pomocí týdenního plánovače nastavit a ovládat pro více zařízení hodnoty proměnných podle stanoveného časového plánu.
- Ovládání stavu vybraného zařízení v denním časovém intervalu podle týdenního plánovače: PmaFolder s objekty, které umožní v denním časovém intervalu podle týdenního plánovače v metodě "SetDevices" nastavit vybranému zařízení požadované parametry.
- Ovládání datové proměnné podle týdenního plánovače s libovolným počtem časových intervalů: PmaFolder s objekty, které umožní pomocí týdenního plánovače nastavit a ovládat hodnotu proměné podle stanoveného časového plánu.
- Periodický časový plán pro spouštění naprogramovaných úkolů.: PmaFolder s objekty, které umožní pomocí grafického plánovače periodicky načasovat provedení úkolu naprogramovaného v některém z podobjektů PmaFolderu Tasks.

Obraz plánovače:
- Plánovač týdenní s jedním denním grafickým časovým plánem: Obraz s grafickým týdenním plánovačem.
- Plánovač týdenní s jedním denním numerickým časovým plánem: Obraz s numerickým týdenním plánovačem.
- Plánovač týdenní s výběrem zařízení: Obraz týdenního plánovače s výběrem zařízení.
- Plánovač týdenní s libovolným počtem časových intervalů: Obraz týdenního plánovače s časovými intervaly.
© MICROSYS, spol. s r.o.