Promotic

Předkonfigurace "Ovládání datové proměnné podle týdenního plánovače s jednodenním grafickým časovým plánem."

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovač".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "Schedule".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace PmaFolder s přednastaveným objekty PmaPanel, PmaTimer a PmaData umožňuje ve dvou programech nastavit a do souboru uložit časový plán. Ten zajistí, že každý den v týdnu bude v plánovaném časovém intervalu nastavena hodnota proměnné State, v objektu PmaData na true nebo false.

V obrazu (ScheduleWeek) jsou umístěny objekty PmgButton, PmgWCombo a dvě PmgWTable. První tabulka představuje časové rozložení dne v týdnu s půlhodinovými intervaly.

V události onPanelStartEnd je volána metoda "LoadData" která má v parametru pomocí metody GetProgram zjištěno číslo platného aktuálního programu. Metoda "LoadData" pak provede načtení a zpracování uložených hodnot do první tabulky v podobě grafické a do druhé v podobě numerické.

V kartě "Události" v události onMousePress je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížeče v závisloti na stavu objektu PmgRadioButton.
Skript umožňuje:
ve stavu 1 přesunout nejbližší bod v ose Y.


Objekt PmaData má dvě proměnné. Proměnná Schedule je typu String a obsahuje kopii plánu uloženého v souboru Schedule.json. Proměnná State je typu Boolean a její hodnota se nastavuje podle probíhajícího časového plánu.

Objekt PmaTimer v metodě "SetState" zajišťuje nastavení proměnné State podle časového plánu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Schedule"
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.