Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Ovládání datové proměnné podle týdenního plánovače s libovolným počtem časových intervalů"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovače".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "Schedule".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace PmaFolder s přednastaveným objekty PmaPanel, PmaTimer a PmaData umožňuje nastavit a do souboru uložit časový plán. Ten zajistí, že bude od zadaného času příslušného dne nastavena požadovaná hodnota do proměnné StateValue v objektu PmaData.

V obrazu (přednastaveno ScheduleWeek) jsou do objektu PmgBox vnořeny objekty PmgButton a PmgWTable. Rozhraní pro ovládání a editaci tabulky je řešeno v metodách a v událostech objektu PmgWTable. Pro editaci nebo přidání položky plánovače se otevře nové modální okno EditItem.

Obraz umožňuje zobrazit a editovat týdenní časový plán, kde vstupní a výstupní data (metoda projektanta LoadData a SaveData) jsou ve formátu JSON načítány nebo zapisovány do souboru ScheduleWeek.json.
Struktura dat jedné položky je:
- den v týdnu ("day0" = Neděle, "day1" = Pondělí, ..)
- počáteční čas(y) ve formátu HH:MM:SS : hodnota


Objekt PmaData má dvě proměnné. Proměnná Schedule je typu String a obsahuje kopii plánu uloženého v souboru ScheduleWeek.json. Proměnná StateValue je typu Double a její hodnota se nastavuje podle probíhajícího časového plánu.

Objekt PmaTimer v metodě "SetState" zajišťuje nastavení proměnné StateValue podle časového plánu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Schedule"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.