Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Periodický časový plán pro spouštění naprogramovaných úkolů."

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Plánovače".

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder. Hlavní objekt má přednastavený název "TaskScheduler".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Předkonfigurace PmaFolder s přednastaveným objekty PmaPanel, PmaDataTable a PmaFolder s názvem Task s podobjekty PmaFolder naprogramované na požadovaný úkol.

Obraz (Panel) obsahuje tabulku (PmfTable) s ovládáním pomocí které lze periodicky nastavit opakování některého z úkolu (podsložky Tasks). A to jednou nebo vícekrát v rozsahu hodiny (dne, týdne nebo měsíce).

Samotné úkoly jsou naprogramovány v objektech PmaFolder, které jsou podsložky objektu Tasks. Mají uživatelské rozhraní reprezentované metodami GetParams a Call.
Metoda "GetParams" zveřejňuje seznam použitelných parametrů pro metodu Call.
V metodě "Call" se pak s případným použitím parametru naprogramuje požadovaný úkol.
Počet objektů není omezen a každý může být naprogramován na jiný požadovaný úkol.

Objekt PmaDataTable slouží k průběžnému spouštení plánovaných úkolů. A také k ukládání a načítání požadované konfigurace úkolů. Zajišťuje také uložení stavu konfigurace do souboru ve formátu JSON a jeho opětovného načtení.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "TaskScheduler"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.