Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Okresowy harmonogram uruchamiania zaprogramowanych zadań."

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Planery".

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "TaskScheduler".
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Konfiguracja wstępna PmaFolder ze wsztępnie ustawionym obiekty PmaPanel, PmaDataTable oraz PmaFolder o nazwie Task z podobiektami PmaFolder zaprogramowanymi dla wymaganego zadania.

Panel (Panel) zawiera tabelę (PmfTable) z kontrolką, przy pomocy której można ustawić okresowe powtarzanie jednego z zadań (podfolder Tasks). Można to wykonać raz lub kilka razy w zakresie godziny (dnia, tygodnia lub miesiąca).

Same zadania są zaprogramowane w obiektach PmaFolder, które są podfolderami obiektu Tasks. Posiadają one interfejs użytkownika reprezentowany przez metody GetParams i Call.
Metoda "GetParams" udostępnia listę dostępnych parametrów dla metody Call.
Następnie w metodzie "Call" należy zaprogramować wymagane zadanie przy ewentualnym użyciu parametru.
Nie ma ograniczeń co do liczby obiektów, a każdy obiekt można zaprogramować dla innego żądanego zadania.

Obiekt PmaDataTable służy do ciągłego uruchamiania zaplanowanych zadań, a także do przechowywania i pobierania wymaganej konfiguracji zadań. Umożliwia również zapisanie stanu konfiguracji do pliku w formacie JSON i ponowne jego załadowanie.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "TaskScheduler"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.